89.7FM KRUI, Iowa City

Iowa City's Sound Alternative

Wednesday May 2nd 2018

Time zone: central

12.00am KRUI 12am - 1am KRUI Playlist
1.00am KRUI 1am - 2am KRUI Playlist
2.00am KRUI 2am - 3am KRUI Playlist
3.00am KRUI 3am - 4am KRUI Playlist
4.00am KRUI 4am - 5am KRUI Playlist
5.00am KRUI 5am - 6am KRUI Playlist
6.00am KRUI 6am - 7am KRUI Playlist
7.00am KRUI 7am - 8am KRUI Playlist
8.00am KRUI 8am - 9am KRUI Playlist
9.00am KRUI 9am - 10am KRUI Playlist
10.00am Wednesday Wattage (Music) DJ Rüsk Playlist
10.00am KRUI 10am - 11am KRUI Playlist
11.00am KRUI 11am - 12pm KRUI Playlist
12.00pm KRUI 12pm - 1pm KRUI Playlist
2.00pm KRUI 2pm - 3pm KRUI Playlist
3.00pm KRUI 3pm - 4pm KRUI Playlist
4.00pm KRUI 4pm - 5pm KRUI Playlist
5.00pm HAPPY HOUR (Music) Rockin' Ops Playlist
5.00pm KRUI 5pm - 6pm KRUI Playlist
6.00pm KRUI 6pm - 7pm KRUI Playlist
7.00pm KRUI 7pm - 8pm KRUI Playlist
7.00pm Descent Into Radness (Music) D-Rock Playlist
8.00pm KRUI 8pm - 9pm KRUI Playlist
9.00pm Tailgating a Funeral (Music) Drea Playlist
10.00pm KRUI 10pm - 11pm KRUI Playlist