KSCU 103.3 FM Santa Clara

The Underground Sound

Saturday December 8th 2018

Time zone: pacific

12.00am KSCU 12am - 1am KSCU Playlist
1.00am KSCU 1am - 2am KSCU Playlist
2.00am KSCU 2am - 3am KSCU Playlist
3.00am KSCU 3am - 4am KSCU Playlist
4.00am KSCU 4am - 5am KSCU Playlist
5.00am KSCU 5am - 6am KSCU Playlist
6.00am KSCU 6am - 7am KSCU Playlist
7.00am KSCU 7am - 8am KSCU Playlist
8.00am KSCU 8am - 9am KSCU Playlist
9.00am KSCU 9am - 10am KSCU Playlist
10.00am 4th and 1 (Music) KSCU Playlist
12.00pm KSCU 12pm - 1pm KSCU Playlist
12.00pm The Recovery Hour (Music) Uncle P Playlist
1.00pm KSCU 1pm - 2pm KSCU Playlist
2.00pm KSCU 2pm - 3pm KSCU Playlist
3.00pm One More Song (Music) Ragdoll Playlist
5.00pm KSCU 5pm - 6pm KSCU Playlist
6.00pm KSCU 6pm - 7pm KSCU Playlist
7.00pm KSCU 7pm - 8pm KSCU Playlist
8.00pm KSCU 8pm - 9pm KSCU Playlist
9.00pm KSCU 9pm - 10pm KSCU Playlist
10.00pm KSCU 10pm - 11pm KSCU Playlist
11.00pm KSCU 11pm - 12am KSCU Playlist