WBOI, 89.1, Fort Wayne

WBOI - NPR News & Jazz

Gospel Flight

Other

Sun 4.00AM–8.00AM

Playlists logged

Switch to calendar view

2018 Jul 1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 10th 4-8am Dee McKinley Playlist
May 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
2017 Dec 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Oct 22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 9th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 17th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
May 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 19th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
2016 Dec 31st 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 20th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Oct 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 18th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 13th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 13th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
May 22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 16th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 31st 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
2015 Dec 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Oct 11th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 19th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
May 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 15th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 31st 4-8am Dee McKinley Playlist
25th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
2014 Dec 14th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Oct 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
27th 4-8am Dee McKinley Playlist
27th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
May 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
2013 Dec 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Oct 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
May 22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 31st 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
2012 Dec 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
29th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Oct 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
May 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Brother Shane Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
2011 Dec 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Brother Shane Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Brother Shane Playlist
6th 4-8am Brother Shane Playlist
Oct 30th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Brother Shane Playlist
2nd 4-8am Brother Shane Playlist
Sep 25th 4-8am Dee McKinley Playlist
18th 4-8am Dee McKinley Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Brother Shane Playlist
7th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jul 31st 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Brother Shane Playlist
Jun 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Brother Shane Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
May 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Dee McKinley Playlist
Apr 24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Dee McKinley Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Mar 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
6th 4-8am Dee McKinley Playlist
Feb 27th 4-8am Dee McKinley Playlist
20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jan 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
23rd 4-8am Dee McKinley Playlist
16th 4-8am Dee McKinley Playlist
9th 4-8am Dee McKinley Playlist
2nd 4-8am Dee McKinley Playlist
2010 Dec 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Nov 28th 4-8am Dee McKinley Playlist
21st 4-8am Dee McKinley Playlist
14th 4-8am Dee McKinley Playlist
7th 4-8am Brother Shane Playlist
Oct 31st 4-8am Dee McKinley Playlist
24th 4-8am Dee McKinley Playlist
17th 4-8am Brother Shane Playlist
10th 4-8am Dee McKinley Playlist
3rd 4-8am Dee McKinley Playlist
Sep 26th 4-8am Dee McKinley Playlist
19th 4-8am Dee McKinley Playlist
12th 4-8am Dee McKinley Playlist
5th 4-8am Dee McKinley Playlist
Aug 29th 4-8am Dee McKinley Playlist
22nd 4-8am Dee McKinley Playlist
15th 4-8am Dee McKinley Playlist
8th 4-8am Dee McKinley Playlist
1st 4-8am Brother Shane Playlist
Jul 25th 4-8am Brother Shane Playlist
18th 4-8am Brother Shane Playlist
11th 4-8am Dee McKinley Playlist
4th 4-8am Dee McKinley Playlist
Jun 20th 4-8am Dee McKinley Playlist
13th 4-8am Dee McKinley Playlist