Monday Night Opera

Nov 16, 2020 8:00 PM – 11:00 PM

With Katharine B. Free

Monday Night Opera
8:06 PM
Galina Vishnevskaya, Nicolai Gedda, Dimiter Petkov, Werner Krenn;Ambrosian Opera Chorus London Philharmonic Orchestra, cond: Mstislav Rostropovich - Lady Macbeth of Mtsensk
Galina Vishnevskaya, Nicolai Gedda, Dimiter Petkov, Werner Krenn;Ambrosian Opera Chorus London Philharmonic Orchestra, cond: Mstislav Rostropovich Lady Macbeth of Mtsensk Dmitri Shostakovich
Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk EMI Classics
10:32 PM
Dmitri Hvorostovsky, Moscow Chamber Orchestra, cond: Constantine Orbelian - various
Dmitri Hvorostovsky, Moscow Chamber Orchestra, cond: Constantine Orbelian various various
Moscow Nights Delos