Monday Night Opera

May 16, 2022 8:00 PM – 11:00 PM

With Katharine B. Free

Monday Night Opera
8:04 PM
Galina Vishnevskaya, Nicolai Gedda, Dimiter Petkov, Werner Krenn;Ambrosian Opera Chorus London Philharmonic Orchestra, cond: Mstislav Rostropovich - Lady Macbeth of Mtsensk
Galina Vishnevskaya, Nicolai Gedda, Dimiter Petkov, Werner Krenn;Ambrosian Opera Chorus London Philharmonic Orchestra, cond: Mstislav Rostropovich Lady Macbeth of Mtsensk Dmitri Shostakovich
Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk EMI Classics
10:52 PM
Anna Netrebko, Zlata Bulycheva, Ilya Bannik, Orchestra of the Mariinsky Theatre, cond: Valery Gergiev - various
Anna Netrebko, Zlata Bulycheva, Ilya Bannik, Orchestra of the Mariinsky Theatre, cond: Valery Gergiev various various
Russian Album Deutsche Grammophon