ArtistAngel Olsen
DiskBurn Your Fire For No Witness
GenreRock
Spinitron ChartMar 9 2014
Chart periodMon Mar 3rd thru Sun 9th 2014
Chart stats107 stations reporting 73754 spins
Rank in chart4
Spins in chart period134
DateStationSongPlaylist
04/23/2024kafmHigh & Wild 
04/23/2024kafmIota 
04/23/2024kaosUnfucktheworld 
04/23/2024kaosHigh & Wild 
04/23/2024kbgaHigh & Wild 
04/23/2024kbgaUnfucktheworld 
04/23/2024kbgaWhite Fire 
04/23/2024kbgaWhite Fire 
04/23/2024kbvrHi-Five 
04/23/2024kbvrHi-Five 
04/23/2024kcprUnfucktheworld 
04/23/2024kcprIota 
04/23/2024kcprENEMY 
04/23/2024kcsbWhite Fire 
04/23/2024kdhxHi-Five 
04/23/2024kdhxForgiven/Forgotten 
04/23/2024kdhxHigh & Wild 
04/23/2024kdhxSTARS 
04/23/2024kdurHigh & Wild 
04/23/2024kdurHi-Five 
04/23/2024krfcHigh and Wild 
04/23/2024krfcHigh & Wild 
04/23/2024kspcHi-Five 
04/23/2024kspcHi-Five 
04/23/2024kspcForgiven/Forgotten 
04/23/2024kspcForgiven/Forgotten 
04/23/2024kspcSTARS 
04/23/2024kspcUnfucktheworld 
04/23/2024kuoiHIGH FIVE 
04/23/2024kuoiForgiven / Forgotten 
04/23/2024kuomLIGHTS OUT 
04/23/2024kuomLIGHTS OUT 
04/23/2024kuomForgiven/Forgotten 
04/23/2024kuomLIGHTS OUT 
04/23/2024kuomForgiven/Forgotten 
04/23/2024kuomLIGHTS OUT 
04/23/2024kuomLIGHTS OUT 
04/23/2024kuomForgiven / Forgotten 
04/23/2024kuomLIGHTS OUT 
04/23/2024kuomLights Out 
04/23/2024kuomWINDOWS 
04/23/2024kuomForgiven / Forgotten 
04/23/2024kupsENEMY 
04/23/2024kvnfLIGHTS OUT 
04/23/2024kvscHi-Five 
04/23/2024kvscWindows 
04/23/2024kvscHi-Five 
04/23/2024kvscHigh & Wild 
04/23/2024kvscWINDOWS 
04/23/2024kvscHi-Five 
04/23/2024kvscWindows 
04/23/2024kvscHigh & Wild 
04/23/2024kvscWINDOWS 
04/23/2024kwvaWhite Fire 
04/23/2024kxciSTARS 
04/23/2024kxciHi-Five 
04/23/2024kxciHi-Five 
04/23/2024kxscUnfucktheworld 
04/23/2024kzscHi-Five 
04/23/2024kzuuForgiven / Forgotten 
04/23/2024kzuuForgiven / Forgotten 
04/23/2024kzuuForgiven/Forgotten 
04/23/2024kzuuWhite Fire 
04/23/2024kzuuUnfucktheworld 
04/23/2024kzuuForgiven / Forgotten 
04/23/2024kzuuHi-Five 
04/23/2024kzuuForgiven/Forgotten 
04/23/2024pizzafmUnfucktheworld 
04/23/2024pizzafmHigh & Wild 
04/23/2024pizzafmForgiven/Forgotten 
04/23/2024pizzafmForgiven / Forgotten 
04/23/2024radioboiseHigh & Wild 
04/23/2024radioboiseHigh & Wild 
04/23/2024wbrsHi-Five 
04/23/2024weftEnemy 
04/23/2024weftHigh & Wild 
04/23/2024weruHigh & Wild 
04/23/2024weruForgiven / Forgotten 
04/23/2024weruUnfucktheworld 
04/23/2024wesuHigh & Wild 
04/23/2024wesuIota 
04/23/2024wfhbLIGHTS OUT 
04/23/2024wfhbForgiven/Forgotten 
04/23/2024wfhbHi-Five 
04/23/2024wfhbForgiven/Forgotten 
04/23/2024wfhbHigh & Wild 
04/23/2024whclIota 
04/23/2024whusForgiven / Forgotten 
04/23/2024wmfoHi-Five 
04/23/2024wmseSTARS 
04/23/2024wmseHi-Five 
04/23/2024wmseForgiven/Forgotten 
04/23/2024wmseForgiven/Forgotten 
04/23/2024wmseHi-Five 
04/23/2024wmseForgiven/Forgotten 
04/23/2024wnmcForgiven / Forgotten 
04/23/2024wnmcHigh & Wild 
04/23/2024wnmcStars 
04/23/2024wnmcHi-Five 
04/23/2024wnmcSTARS 
04/23/2024wnmcLIGHTS OUT 
04/23/2024wnmcDance Slow Decades 
04/23/2024wnmcHi-Five 
04/23/2024wnmcHi-Five 
04/23/2024wnmcForgiven / Forgotten 
04/23/2024wnmcWhite Fire 
04/23/2024wnmcWhite Fire 
04/23/2024wnmcEnemy 
04/23/2024womrForgiven / Forgotten 
04/23/2024wortDance Slow Decades 
04/23/2024wprkHigh & Wild 
04/23/2024wprkhigh five 
04/23/2024wtbuHi-Five 
04/23/2024wtbuForgiven/ Forgotten 
04/23/2024wtbuHi-Five 
04/23/2024wuogHi-Five 
04/23/2024wuogIota 
04/23/2024wuogForgiven / Forgotten 
04/23/2024wuogForgiven/Forgotten 
04/23/2024wuogHigh & Wild 
04/23/2024wuogHigh & Wild 
04/23/2024wuogSTARS 
04/23/2024wxjmHigh & Wild 
04/23/2024wxjmForgiven / Forgotten 
04/23/2024wxjmLIGHTS OUT 
04/23/2024wxjmHi-Five 
04/23/2024wxjmForgiven/Forgotten 
04/23/2024wxjmUnfucktheworld 
04/23/2024wxjmForgiven/Forgotten 
04/23/2024wzbcHigh & Wild 
04/23/2024wzbcHi-Five 
04/23/2024wzbcENEMY 
04/23/2024wzbcSTARS 
04/23/2024wzbcHigh & Wild